Er fremtidens kontor en roligere og mer kreativ arbeidsplass?

Kontoret

Før pandemien brøt ut, ble mange flotte kontorkomplekser bygget for å tiltrekke seg ettertraktet kompetanse. Spørsmålet nå er om disse kontorene vil ha samme appell også i fremtiden? Det siste året har det skjedd store forendringer i arbeidslivet og hverdagen generelt. Hva vil det bety for arbeidshverdagen vår når pandemien er over og det er på tide å returnere tilbake på kontoret? Hvordan kan kontoret tilpasses etter de individuelle behovene som har oppstått? Vi har undersøkt litt på hvilke trender som er spådd, lyttet til ulike større bedrifter, arkitekter og adferdsforskere for å få en bedre forståelse av hvordan fremtidens arbeidsplass kan se ut.

Blir jobben gjort like effektivt hjemmefra?

Hjemmekontoret har fungert over all forventning. Bedrifter som tidligere var skeptiske til at ansatte ville jobbe like effektivt hjemmefra, har måttet revurdere sine synspunkter under koronapandemien. Den digitale teknologien fungerer bra, og det er til og med blitt vist at mange ansatte både har en bedre arbeidshverdag og presterer bedre hjemmefra. Imidlertid tror de fleste selskaper at muligheten for fysiske treff med kollegaene på kontoret vil være utslagsgivende for at de ansatte vil tilbake på kontoret igjen. For å beholde attraktiviteten som arbeidsgivere, er de fleste enige om å fortsette å tilby muligheten til fleksibilitet og hjemmekontor i en eller annen form.

Hemmakontor

Arkitektene påpeker imidlertid at frivilligheten til å jobbe hjemmefra må sees i forhold til hver ansattes mulighet til å jobbe fokusert, uforstyrret og med riktig utstyr i form av skrivebord, stol, skjerm, tastatur med mer. For å kunne fortsette å jobbe hjemmefra, må arbeidsplassen hjemme være like bra utstyrt som på kontoret og utformet i samråd med arbeidsgiveren. Gjensidig tillit og felleskap styrkes også når webkameraet er på under møter, enten du er hjemme eller på kontoret.

Fremmer fremtidens arbeidsplass vår helse?

Det har vist seg at norske selskaper generelt har hatt lavere sykefravær det siste året, til tross for pandemien. Ved å holde avstand forblir vi alle friskere. Tilbake på kontoret vil nok mange begynne å tenke på hvor nær hverandre vi sitter og hvordan vi deler rom, utstyr osv. Her er vi alle forskjellige. Noen trenger sitt eget rom for å føle seg trygge, mens andre ikke er så opptatte av det. Noen elsker å sitte hjemme og jobbe, mens andre har det bra på hjemmekontoret.

Adferdsforskere påpeker at småprat er viktig for oss mennesker. I den digitale verden mister vi menneskelig kontakt og dermed litt av empatien, som er viktig for generelt velvære. De fleste tror at kreativitet og samarbeid drar nytte av å finne sted i fysiske rom, mens informasjonsmøter også fungerer utmerket digitalt.

Alle er enige om at god helse og velvære er en forutsetning for de ansattes kreativitet og produktivitet og dermed en viktig indikator på bedriftens fremgang. Det er verdt å tenke på.

Hvordan vil kontorene endre seg?

Arkitektene har allerede begynt å tenke nytt. De utgår ifra at hver ansatt vil bruke mindre fysisk tid på kontoret og da mest i møter. Den personlige arbeidsplassen er ikke lenger noe mange kan ta for gitt, fokuset fremover vil kunne bli mer på hvordan arbeidsmiljøet skal fungere før, under og etter møter.

Möte

Hvis det fysiske kontoret skal få mer appell en hjemmekontoret, er det viktig å gjør en kritisk vurdering av det. Kanskje kan man forvandle kontoret til et mer aktivitetsbasert kontor som bruker plassen mer effektivt? Dette kan for eksempel bety flere møterom og forskjellige løsninger for gruppearbeid, færre tradisjonelle faste arbeidsplasser med stoler, skrivebord og skjermer og mer fleksible arbeidsplasser. Det kan være veldig viktig å skape rom for kreative møter med kolleger og forretningsforbindelser eller større muligheter for service, trening og sosialt samvær. Morgendagens kontor vil med stor sannsynlighet være utformet for å tiltrekke ansatte og muliggjøre best ytelse gjennom en sunn bedriftskultur som oppmuntrer til gode møter og arbeidsglede.

Hva skjer med ansatte som vil, men ikke kan jobbe hjemmefra?

Miljøbevisste bedrifter vil i fremtiden kanskje finne det vanskelig å forsvare at ansatte må pendle i flere timer hver dag for å komme til kontoret. Men hva med alle ansatte som ikke har mulighet til å jobbe hjemmefra? Det sannsynlige er at de i økende grad vil bli tilbudt et utleiekontor nærmere hjemmet.

Det finnes allerede forskjellige måter å leie individuelle kontorlokaler på. I de fleste byer finnes det et tilbud av kontorhoteller med hyggelig felleskap i velutstyrte kontormiljøer. Hvis du vil ha et litt mer personlig preg og velge dine «kontornaboer» basert på felles kriterier, er et kontorkollektiv (coworking) kanskje å foretrekke. Denne typen utleiekontor er allerede på vei å spre seg fra de fine sentrale adressene til utkanten av og lenger utenfor byene. De kan like gjerne oppstå i et mindre tettsted hvor man kommer sammen og starter et kontorkollektiv nær hjemmet for å unngå jobbreiser og pendling. Kanskje vil det etableres nye kreative og sosiale møteplasser? Med stigende arbeidsmotivasjon kan gode synergier oppstå med nye forretningsmuligheter som et resultat. Hvem vet?

Vil du ha hjelp med fremtidens utfordringer på arbeidsplassen?

Det kan se ut som den fremtidige arbeidsplassen må bli bedre til å skape et fleksibelt arbeidsmiljø for å møte de forskjellige behovene. Hver arbeidsplass og hver ansatt er unik. Hos Gerdmans forstår vi fremtidens utfordringer og ser frem til å utvikle arbeidsplasser hvor de ulike behovene er tatt hensyn til. Vi er nysgjerrige på dine tanker og ideer og vil dele ideene våre med deg. Ta gjerne kontakt med alle typer spørsmål om fremtidens kontor, vi hjelper deg og tilbyr vår ekspertise!

 

;