Et riktig lydnivå bidrar til god helse og fokus

Små endringer kan skape et godt arbeidsmiljø. Når distraherende lyd dempes  legges forutsetningene for kreativitet og konsentrasjon.  Støy er ikke bare irriterende, det kan også føre til skader og ulykker. Forstyrrende lyder virker stressende og slitsomt, og påvirker prestasjonsevnen.

For et godt lydmiljø kreves det at man arbeider forebyggende, regelmessig og langsiktig. Støy skal hvis mulig stoppes ved kilden, men det er ikke alltid like enkelt og da hjelper det med støydempende innredning.

Hvilke krav gjelder?

Arbeidsgiveren skal planlegge, gjennomføre og følge opp arbeidet slik at den støy arbeidstakerne utsettes for minskes ved at støyen tas bort der den oppstår, eller dempes så mye som mulig. Uansett type arbeidsplass er det viktig at arbeidet med støyspørsmålet utgjør en betydelig del av virksomheten. Det vil si at man planlegger, gjennomfører og følger opp arbeidet regelmessig slik at risikoen med støy forsvinner eller minskes så godt det er mulig. Kilde: Arbeidstilsynet

Et aktivt og åpent kontor krever fleksible løsninger

På et aktivt kontor er prat, vifter, telefoner og andre lyder en del av hverdagen. Åpne kontorlandskap bidrar på den ene siden til kommunikasjon, men gjør samtidig arbeid der konsentrasjon kreves vanskeligere.

Best mulig akustikk kan man oppnå gjennom å øke rommets evne til å fange opp lyd. Vi anbefaler en kombinasjon av vegg-,  bord- og gulvabsorbenter. Skjermvegger for kontorlandskap skal være både avskjermende og lyddempende. Harde skjermvegger gir en god avskjerming, men vil ikke dempe lyden. Bølgeformede skjermvegger kan hjelpe til med å splitte lyden. Dette kalles diffusjon og minsker ubehagelig ekko i rommet.

Tre viktige akustikkbegrep

  1. Absorbsjon: skjermmaterialet suger opp lyden slik at den ikke slår tilbake.
  2. Diffusjon: lyden splittes når den treffer skjermmaterialet og minsker ubehagelig ekko.
  3. Demping: lyden dempes av f.eks. en skjerm som minsker lydnivået mellom to arbeidsplasser.

Vårt sortiment

Kombinerer en høy lydabsorbsjonsevne med stilrene former og moderne nordisk design. Vi har elegante og praktiske skjermvegger som bidrar til et hyggelig og rolig arbeidsmiljø.

Gulvabsorbenter

Våre skjermvegger skaper  nye innredningsmuligheter og løser akustikkproblemer. De kan bygges i system, og passer bra i åpne kontorlandskap.

Bordabsorbenter

Våre bordskjermer fungerer på samme måte som gulvskjermer, forskjellen er at de festes på skrivebordet. Siden de er mindre er de ikke fullt så effektive når det gjelder akustikk.

Veggmonterte absorbenter

Veggmonterte absorbenter egner seg i miljøer der skjermer ikke passer inn, eller som ytterligere supplement. Finnes i flere ulike former og farger.

Alle skjermvegger, skillevegger og bordskjermer fra Gerdmans

;