Fremtidens fleksible møter

Flexible

Med pandemien har vi alle måttet endre måten vi organiserer møter på og mye av arbeidet vårt skjer digitalt. I denne artikkelen gir vi våre tips om hvordan bedriften kan planlegge fremtidens møtearenaer, både når vi møtes digitalt og fysisk.

Planlegging av nye møtearenaer – tenk på dette

Ikke alle bedrifter har de rette forutsettingene og fysiske rammene for å møte fremtidens krav til møtearenaer. Hos Gerdmans tror vi at vi i fremtiden vil se en utvikling mot mindre møterom og et mer aktivitetsbasert arbeidsmiljø. Som ansatt vil du kunne forflytte deg mellom de ulike arbeidssonene avhengig av arbeidsoppgavene dine.

 

Derfor vil behovet for forskjellige rom og fasiliteter øke. Vi kommer til å trenge mindre rom og stille soner for arbeid som krever fullt fokus og konsentrasjon, større rom for idéskaping og gruppearbeid samt sofagrupper og lydisolerende sofaer for mer avslappede og spontane møter. Ett konferanserom vil ikke være nok, vi trenger større variasjon.

Meeting 1

I et aktivitetsbasert kontormiljø tar man utgangspunkt i alle arbeidsprosessene og behovene, og tilpasser kontorarealene etter dette. I stedet for at medarbeiderne har en fast plass, oppfordres de til å benytte seg av de ulike fasilitetene og sonene i lokalene som er egnet til den konkrete arbeidsoppgaven eller aktiviteten.

 

På det aktivitetsbaserte kontoret er det viktig å kunne tilby alle medarbeiderne de rette ergonomiske forutsetningene, uavhengig av i hvilken sone de velger å utføre aktiviteten.

Riktige produkter for fremtidens arbeidsplass

For å kunne skape et velfungerende aktivitetsbasert kontor, er det viktig at man har de riktige fysiske forutsetningene på plass. Sørg for å ha hev-og senkbare skrivebord samt gode ergonomiske kontorstoler tilgjengelig. Hev og senk skrivebord gjør det enkelt å skifte mellom sittende og stående arbeidsstilling, noe som bidrar til en mer aktiv arbeidsdag.

 

Skap muligheter til «rom-i-rom» med hjelp av lydisolerende sofaer som kan grupperes sammen til koselige soner for både avslapning og sosial aktivitet i små grupper.

Meeting 2

For korte og spontane møter kan en lydabsorberende veggbås være en enkel og praktisk løsning. Fasiliteres det for strømkontakt til veggbåsen, kan PC-en lades mens man gjør noen raske arbeidsoppgaver eller tar et kort møte. Med hjelp av et hev- og senkbart konferansebord kan man utvide oppgavene som kan utføres i et konferanserom og skape en mer aktivitetsbasert møblering. Med andre ord, la riktige møbler og løsninger bidra til at flere ulike arbeidsoppgaver kan utføres på samme arbeidsoverflate.

Vi vil fortsatt ha behov for fysiske kontor

Selv om fremtidens arbeidsplass vil bli mer aktivitetsbasert, er det fortsatt viktig å innse fordelene ved et fysisk kontor. Det fremtidige fleksible møtet innebærer ikke at arealbehovet minsker, men det stilles krav til hvordan arealene tilrettelegges og benyttes.

 

Vi kommer fortsatt til å ha behov for å møte kollegaene våre fysisk, ha behov for å sitte side ved side når vi skal lære opp en nyansatt eller raskt kunne utveksle informasjon ved kaffemaskinen. Det sosiale møtet er fortsatt en viktig del av bedriftenes kultur! Men det er også viktig at virksomheten støtter de nye fleksible møtene og at det finnes rom og soner for de alle ansattes behov.

 

Vi hos Gerdmans er her for deg og bedriften din under reisen. Sammen skaper vi fremtidens arbeidsplass!

 

;