Guide til skrivebordsbelysning

Belysning

Dagens kontorer er moderne og trivelige arbeidsplasser hvor man har tatt hensyn til ergonomien både når det gjelder arbeidsoppgaver og kontormøbler. Noe man derimot ikke alltid tenker på er tilstrekkelig arbeidsbelysning. Riktig belysning bidrar til å spare både miljø og penger, samt at det forbedrer arbeidsmiljøet. Vi har laget en liten guide for skrivebordsbelysning – alt du bør tenke på for å forbedre belysningen på arbeidsplassen!

Riktig belysning på den fleksible arbeidsplassen

Elektrisk hev- og senkbare skrivebord er blitt nesten standard på de fleste norske arbeidsplasser, men noen ganger kan det skape problemer når det kommer til skrivebordsbelysning. Hvis lysarmaturet på kontoret henger lavt, kan det lage skygger på skrivebordet, spesielt når man står ved skrivebordet. En skrivebordslampe er en god løsning på problemet siden den følger med bordet når det heves opp og ned. Med en skrivebordslampe får du alltid en lyskilde i riktig høyde, enten du sitter eller står. En skrivebordlampe gir også fokusert lys direkte på det man jobber med.

Skrivebordslampe

God allmennbelysning er nødvendig, men oftest er det ikke nok og man trenger punktbelysning i tillegg. Dårlig belysning i arbeidslokalet kan gi belastningsskader samt øke risikoen for skader og ulykker. Arbeidstilsynet beskriver også viktighet av belysning på arbeidsplassen.

Det moderne kontoret med sitt fleksible miljø stiller nye krav til belysning. Hvis hvert enkelt skrivebord er utstyrt med en skrivebordslampe, vil den enkelte ansatte få akkurat riktig belysning. Fordelen med dette er at man kan senke allmenbelysning på kontoret, noe som på sikt innebærer en økonomisk besparelse. Det er viktig å legge merke til at en skrivebordslampe kan blende kollegaer når man hever skrivebordet. En god skrivebordslampe er designet slik at den ikke skaper lysreflekser.

 

Hvordan justerer du skrivebordslampen riktig?

Før du kjøper en skrivebordslampe, bør du tenke på hvilke typer arbeidsoppgaver man trenger den til. Trenger du fokusert lys for presisjonsarbeid eller mer spredt lys for arbeid foran skjermen? Lyset fra en asymmetrisk lampe spres utover overflaten, mens lyset fra symmetriske lamper er rettet mot et spesifikt område på bordflaten. Med en lampe med symmetrisk lys, får du en god punktbelysning, noe som er viktig for arbeidsoppgaver som krever mer presisjon. Er du høyrehendt plasserer du skrivebordslampen på venstre side, og vice versa. Da unngår du å lage skygge med armen din, siden lyspunktet er på motsatte side. Plasserer du skrivebordslampen under øyehøyde, blender du ikke deg selv.

Hvordan kan du kontrollere at du har godt lys på arbeidsplassen din?

Godt Lys

Vi anbefaler å ta et kritisk blikk på belysningen på arbeidsplassen din. Å forbedre belysningen er en enkel måte å forbedre arbeidsmiljø på. Gjør følgende for å se hva som kan forbedres:

Sitt på kontorstolen din og sjekk omgivelsene med en kritisk blikk. Er det noe rundt deg som blender deg? Finnes det refleksjoner? Har du direkte sollys på skjermen?

Skjerm øynene dine med håndflaten, er det noe forskjell? Du kan variere gjennom å ha hånden ovenfor og på sidene, all lyset trenger ikke å komme ovenfra. Merker du forskjell har du mest sannsynlig problemer med blendende lys. Prøv å finne ut hvor kilden til det blendede lyset er og vurder hvordan det kan unngås.

Gjennom å arbeide aktivt med belysningen på arbeidsplassen har du muligheten til å forbedre arbeidsmiljøet ditt!

divider

Gerdmans har et bredt utvalg kontorarmaturer, skrivebordslamper og arbeidslamper, alt for å forbedre belysningen på arbeidsplassen din. Nøl ikke med å kontakte oss hvis du har spørsmål om hvordan du kan forbedre arbeidsmiljøet ditt. Tilsammen lager vi bedre arbeidsplasser!

 

;