Guide ved valg av sikkerhetsskap & brannsikre skap

Sikkerhetsskap

Verdisaker, viktige dokumenter, kontrakter og andre viktige ting bør oppbevares i et sikkerhetsklassifisert verdiskap eller et brannsikkert dokumentskap. Sikkerhetsklassifiseringen garanterer at skapene oppfyller ulike kvar både når det gjelder låsen og andre egenskaper. Forsikringsselskaper kan også stille krav om sikkerhetsklassifisering av verdiskap og brannsikre skap. I denne guiden forteller vi hva som er viktig å tenke på ved valget av sikkerhetsskap.

Klassifisering av sikkerhetsskap

I vårt sortiment har vi tre forskjellige sikkerhetsklassifiseringer av skap: S2 som er i henhold til den europeiske standarden EN 14450, SSF 3492 som er en svensk standard for testing av verdiskap og som også er FG-godkjent samt EN 1143-1 Grade 1. Sikkerhetsskapene blir testet mot innbrudd. Under testingen brukes forskjellige verktøy og det er tiden det tar å åpne skapet som avgjør hvilken klassifisering skapet får. Ved klassifiseringen blir også skapets designtegninger undersøkt og de må oppfylle spesifikke krav.

Klassifisering av sikkerhetsskap

Forsikringsselskapene stiller forskjellige krav til sikkerhetsklassifiseringen av skap avhengig av hvilke verdisaker man oppbevarer. Klassifisering i henhold til SSF 3492 eller S2 er minimumskravet de fleste forsikringsselskap stiller for oppbevaring av kontanter (opp til et visst beløp) samt lovlig oppbevaring av våpen og ammunisjon. S2 klassifiseringen inkluderer også brannsikring, noe som betyr at et skap som er S2 klassifisert også kan brukes til oppbevaring av dokumenter og verdisaker.

Klassifisering av brannsikre skap

Papir blir ødelagt ved temperaturer høyere enn 175 °C, datamedier tåler mindre varme enn papir. I vårt sortiment har vi skap i tre forskjellige klassifiseringer for brannsikkerhet: 60P, 90P og 120P. For at et sikkerhetsskap eller verdiskap skal få brannklassifisering blir det testet ved over 900 °C i 60, 90 eller 120 minutter.  Brannklasse 60P betyr f.eks. at skapet beskytter innholdet mot brann og overoppheting i 60 minutter. Den indre temperaturen i skapet må maksimalt bli 170 °C for P-klassifisering (papir). Det er viktig å merke at P-klassifiseringen ikke er godkjent for oppbevaring av datamedier. Sjekk gjerne med forsikringsselskapet ditt hvilke krav de stiller for brannsikre skap og sikkerhetsskap.

Klassifisering av brannsikre skap

Fastbolting og plassering av sikkerhetsskap

Alle typer safer, sikkerhetsskap, verdiskap og dokumentskap som veier mindre enn 1000 kg bør boltes fast i gulv eller vegg. Sjekk med ditt forsikringsselskap hvilke krav de stiller for oppbevaring av verdisaker og dokumenter.

Det er viktig å tenke på at oftest trenger man ikke oppbevare alle papirene i en perm i et brannsikkert sikkerhetsskap. Når du har begrenset med plass kan våre kompakte og praktiske brannsikre hengemappeskap være tilstrekkelig. 

Divider

Er du usikker på hvilket sikkerhetsskap eller dokumentskap som passer for din virksomhet, ikke nøl med å kontakte vår kundeservice.  Du kan nå oss på telefon, chat eller e-post. Vi hjelper deg gjerne med dine spørsmål!

 

;