Forsterkningsbjelke til lagerhylle Gerdmanshyllen

Øker bæreevnen med 50 %, for hylleplate 930 mm

Forsterkningsbjelke til lagerhylle Gerdmanshyllen, øker bæreevnen med 50 %, for hylleplate 930 mm. Bjelken skrus fast under hylleplaten og øker da hylleplatens bæreevne med minst 50 prosent til 225 kg spredt belastning.

  • Øker hyllens bæreevne
179 kr

;