Verdiskap Garant

Brannklasse 60p

Verdiskap Garant, brannklasse 60P. Skap med høy tyveri- og brannsikring. Tyveritestet i henhold til EN1143-1 og brannklassifisert i henhold til EN15659. Utstyrt med 25 mm kraftige kolber som går i 3 retninger. Kraftig bakkantslås på døren, som leveres med elektrisk kodelås. Forankringssats følger med, klargjort for fastbolting i bunn. Finnes i flere størrelser.

  • Branntestet 60 minutter
  • Tyveritestet i henhold til en1143-1
  • Leveres med elkodelås
Fra 15 830 kr
Filter
480
545
555
445
545
490
670
750
980

;