Luftrenser IDEAL AP30 Pro

Luftgjennomstrømning: 310 m3/t

Luftrenser AP30 Pro.
Den kompakte luftrenseren AP30 Pro kombinerer en enkel design med effektiv luftrensing - med lavt lydnivå og lavt energiforbruk. Det innovative 360 ° -filteret garanterer høy luftgjennomstrømning og optimal filtrering. Flerlagsfilteret filtrerer pålitelig forurensninger som støv, fint støv (PM10, PM2.5 og mindre), pollen og andre luftbårne allergener, patogener som bakterier og muggsporer (hindrer vekst i filtret), sigarettrøyk, avgasser (inklusive NO2), kjemisk damp (formaldehyd, toluen, n-butan, VOC, etc.) og lukt fra innendørsluften. Det sentrale EASY-TOUCH-manøvreringselementet gjør at alle driftsmoduser (automatisk, nivå 1/2/3, turbo og nattstilling) kan velges med et enkelt trykk. Andre funksjoner som timerfunksjon, barnelås, spørsmål om filterforhold eller individuell justering av effektnivåene i automatisk stilling er praktiske å styre med en app i telefonen. IDEAL AIR PRO. 360 ° -filtret må byttes ut hver 12.e måned i gjennomsnitt. Dette kommer an på forurensningsnivået på brukerstedet og brukerintensiteten.

  • Minimerer støvpartikler, allergener og lukt
  • Lavt energiforbruk
  • Stillegående
8 695 kr

;