Luftrenser IDEAL AP40 Pro

Luftgjennomstrømning: 440 m3/t

Luftrenser IDEAL AP40 Pro.
Den kompakte luftrenseren AP40 Pro kombinerer en enkel design med effektiv luftrensing - med lavt lydnivå og lavt energiforbruk. Det innovative 360 ° -filteret garanterer høy luftgjennomstrømning og optimal filtrering. Flerlagsfilteret filtrerer pålitelig forurensninger som støv, fint støv (PM10, PM2.5 og mindre), pollen og andre luftbårne allergener, patogener som bakterier og muggsporer (hindrer vekst i filtret), sigarettrøyk, avgasser (inklusive NO2), kjemisk damp (formaldehyd, toluen, n-butan, VOC, etc.) og lukt fra innendørsluften. Det sentrale EASY-TOUCH-manøvreringselementet gjør at alle driftsmoduser (automatisk, nivå 1/2/3, turbo og nattstilling) kan velges med et enkelt trykk. Andre funksjoner som timerfunksjon, barnelås, spørsmål om filterforhold eller individuell justering av effektnivåene i automatisk stilling er praktiske å styre med en app i telefonen eller med fjernkontroll. IDEAL AIR PRO. 360 ° -filtret må byttes ut hver 12.e måned i gjennomsnitt. Dette kommer an på forurensningsnivået på brukerstedet og brukerintensiteten.

  • Minimerer støvpartikler, allergener, bakterier, virus og lukt
  • Lavt energiforbruk
  • Stillegående
10 395 kr

;