Gassfilter Sundström SR217 A1, 5-pk

Passer til sundströms halvmasker sr100

Passer til Sundströms halvmasker. Observer at gassfilter klasse 1 kun kan brukes i konsentrasjoner opp til 0,1 volumprosent (1000 ppm) . Gassfilter klasse 2 kun kan brukes i konsentrasjoner opp til 0,5 volumprosent (5000 ppm) samt i miljøer med normalt oksygeninnhold (ca 20%).
Samsvarer med EN 14387:2004.

825 kr

;