Saltspreder / Sandspreder Frigg

Maks belastning 20 kg

Saltspreder / Sandspreder Frigg. Sprederen kan brukes for sand, grus, pukk 0-5 mm, gjødsel, salt mm. Tenk på at dersom du har pukk i beholderen så går sprederen tyngre. Alt som skal spredes må være tørt. Rist gjerne på sprederen og rør om i beholderen mellom omgangene, så innholdet fordeler seg. Sakssplinten gjør nytte som rører når du for eksempel bruker salt eller grus i sprederen. Ta bort splinten hvis du bruker grovere grus eller lignende. Kontroller at regulatoren er i åpen stilling.

  • Basismodell
  • Allsidig spreder
3 885 kr

;