Kvalitets- og miljøpolicy

Kvalitets- og miljøpolicy

Gerdmans skal være det selvfølgelige valget for moderne og funksjonelle arbeidsplasser. Med et heldekkende sortiment av innredning og tilbehør i kombinasjon med god service, leverer Gerdmans bedre arbeidsplasser til bedrifter i Norden. Vi arbeider for at våre produkter og tjenester skal ta hensyn til miljøet ved at vi stiller krav om at  våre leverandører er miljøbevisste. For å stadig forbedre vår virksomhet følger vi utviklingen innen produkt- og miljøområdet nøye i samarbeid med våre interessenter.

- Vi kommuniserer med våre kunder og interessenter og sikrer at vi leverer tjenester og produkter som tilfredsstiller våre kunders forventninger.
- Våre ansatte engasjeres i kvalitets- og miljøspørsmål gjennom lederskap, opplæring og en åpen dialog.
- Vi fastsetter kvalitets- og miljømål med handlingsplaner og følger de opp fortløpende.
- Vi følger gjeldende lover og andre bindende krav innen vårt virksomhetsområde.
- Gerdmans miljøarbeid bidrar til en bærekraftig økonomi med ressurser som er forankret i livssyklusperspektivet.

Vår ambisjon er at du skal oppfatte oss som et kvalitetsbevisst selskap som tar vare på miljøet.

Markaryd 02.3.2020

ISO-sertifisering

Vi er sertifisert ifg. kvalitetsstandarden ISO 9001:2015 og miljøstandarden ISO 14001:2015. Alt for å være sikre på at vi holder den kvaliteten vi lover.

The Global Compact

I en tale til The Global Economic Forum 31. januar 1999 oppfordret FN’s generalsekretær Kofi Annan bedriftsledere til å delta FN organet, arbeidsmarkedet, The Global Compact.

Målet er å samle bedrifter, FN organet, arbeidsmarkedet og sosiale organisasjoner for å støtte og arbeide for 10 hovedpunkter innen menneskerettigheter, arbeidsmiljø, miljø og mot korrupsjon.

Målsetningen er en mer holdbar og samkjørt global økonomi, som skal oppnås gjennom en kollektiv holdning.

Som en del av Takkt konsernet har Gerdmans bundet seg til å støtte og fremme The Global Compact.

Mer informasjon om Takkt konsernets arbeid kan leses i vår Sustainability Report.

Mer informasjon om FN’s Global Compact.

Grønt Punkt

Vi tar miljøansvar ved å delta i en returordning for brukt emballasje. Til sammen sørger medlemsbedriftene i Grønt Punkt Norge for at Norge CO2-utslipp reduseres med 350 000 tonn hver år. Tenk miljø – kildesorter emballasjen!

PEFC

På over 500 katalogsider presenterer vi 2 ganger i året, Gerdmans Innredninger på jobben. Mye papir bytter hender. Papiret vi bruker kommer fra sertifiserte skoger.

PEFC står for ’’Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes’’, et internasjonalt program for anerkjennelse av skogsertifiseringssystem.

PEFC- systemet legger frem regionale skogsrapporter som ligger til grunn for en bærekraftig skogsforvaltning. Via disse rapportene er det mulig å gjenplante skog og forbedre dette arbeidet fortløpende.

Vi har bestemt oss for å bruke PEFC-papir så vi kan holde denne katalogen i hånden med god samvittighet.

;