Sikker arbeidsplass for alle som skal returnere til kontoret!

Trygga

Etter en lang periode med hjemmekontor kan det for noen oppleves som om trusselen fra pandemien øker når det er på tide å returnere tilbake til arbeidsplassen. Da er det viktig at arbeidsgiveren tar ansvaret for å ivareta smittevernet slik at alle ansatte vet hvilke rutiner og regler som gjelder og kan føle seg trygge.

Kommunikasjon, deltakelse og individuelt ansvar

Det er viktig å kunne holde avstand til hverandre for å unngå mulig smittespredning. Det er viktig å gå gjennom rutiner, prosesser, møbleringen på arbeidsplassen osv. Ansvarlig ledelse kan gjerne innledes med å invitere til et digitalt møte hvor man går igjennom dagens situasjon og hvilke tiltak som må iverksettes. For at alle skal bli involvert kan man deretter sammen diskutere hvordan endringene best mulig kan gjennomføres. Ingenting vil fungere med mindre alle er enige om å ta ansvar for å følge de restriksjonene som er iverksatt. Husk å ta hensyn til at mennesker er forskjellige. Risikobildet og frykten oppleves ulikt hos den enkelte da vi alle er forskjellige! Arbeidsgiverens rolle er å skape forutsetningene for at endringene faktisk skal fungere og medføre trygghet for den enkelte.

Distansjobb

Jobb hjemmefra hvis du er syk

Det er bedre å jobbe hjemmefra selv ved de minste forkjølelsessymptomer. Sett klare regler for hvor mange symptomfrie dager det må være før man kan returnere på jobb. Ikke la alle returnere samtidig. Sett opp tydelige hygienerutiner. Vask alltid hendene når man kommer på jobb, før lunsj og kaffepauser, ved toalettbesøk samt noen ekstra ganger hver dag. Bruk pedalbøtter og sørg for å alltid ha såpe, håndsprit og papirhåndklær på lager. Muliggjør sikker avstand. Ommøbler for å skape mer avstand samt sett opp skillevegger og beskyttelsesskjermer for å beskytte de ansatte og besøkende. Vis tydelig hvor nærme ansatte og besøkende kan stå ved å bruke markering på gulvet. Fastsett hvor mange som kan være i et møterom samtidig. Planlegg lunsj- og kaffepauser slik at det ikke blir for mange samtidig på kjøkkenet eller i kantinen. Invester i grundig rengjøring. Sørg for at alle berøringspunkter som dørhåndtak, lysbrytere, kjøleskap, mikrobølgeovn, heisknapper osv. desinfiseres regelmessig. Sett opp en rengjøringsplan som viser når rengjøringen sist ble utført.

Digital

Utvikle det digitale møtet

Vær forberedt på at det kommer til å være krevende å gjennomføre tjenestereiser i høst. Hvordan kan du utvikle de digitale møtene? Ta gjerne en titt på hva andre gjør, mange gode idéer blir født akkurat nå. Oppretthold kommunikasjonen. Hold kontakt med de som jobber hjemmefra slik at de føler seg involvert. Gjør jevnlige avstemninger og la alle få muligheten til å komme til orde eller komme med innspill på om noe bør endres. Ingen skal måtte være redde for å gå på jobben. Reduser risikoen for smitte. Hos Gerdmans har vi et bredt utvalg av produkter som bidrar til å forhindre smittespredning, alt fra håndsprit og munnbind til skillevegger, markeringstape og beskyttelsesskjermer. Vi har også mange tips og råd og ønsker virkelig å hjelpe til med å skape en bedre og tryggere arbeidsplass. Ikke nøl med å kontakte oss!

;