Sjekkliste for oppbevaring av kjemikalier

Checklista

For å oppbevare kjemikalier på en sikker og forsvarlig måte, er det viktig av man er klar over hvilke krav som stilles til virksomheten. Ta gjerne en titt på vår sjekkliste for å få et bedre innblikk i hva som kreves for trygg og sikker oppbevaring av kjemikalier.

Sjekkliste for oppbevaring av kjemikalier

Det finnes en del spørsmål du bør stille deg når det kommer til riktig oppbevaring av kjemikalier og valg av kjemikalieskap som dekker virksomhetens behov. Gjør deg kjent med vår sjekkliste over ting du bør vurdere ved kjemikalieoppbevaring.

1. Finn sikkerhetsdatabladet og CAS-nummeret på stoffet

Hva slags kjemikalier skal du oppbevare? Er kjemikaliene miljøfarlige, etsende, brannfarlige, oksiderende eller eksplosive? Finn sikkerhetsdatabladet med retningslinjene og anbefalingene for hvordan det aktuelle stoffet eller væsken skal oppbevares. CAS er et unikt nummer som identifiserer en kjemisk forbindelse, polymerer, biologisk sekvens, blanding eller legering. CAS-nummeret fås fra produsenten av det kjemiske stoffet.

2. Hvor store mengder kjemikalier skal oppbevares?

Vurder hvor stor mengde du skal oppbevare. I vårt sortiment finner du kjemikalieskap i forskjellige størrelser tilpasset ulike behov. Ikke legg til grunn nåværende behov, men ta høyde for at behovet kan endre seg i fremtiden slik at du ikke kjøper et skap som er for lite om seks måneder.

Spill

3. Ta hensyn til risikoen for lekkasjer

Når man oppbevarer brannfarlige og miljøfarlige kjemikalier, finnes det krav til hvilken kapasitet oppbevaringsløsningen skal ha til oppsamling ved lekkasjer. Kort sagt, skapet) må kunne samle opp lekkasjen for eksempel når en beholder sprekkes. Du kan beregne volumet oppsamlingskaret skal kunne håndtere på følgende måte: 100 % av den største beholderen man oppbevarer og 10 % av de resterende beholderne. Hvis du befinner deg i et nedbørsfelt for et drikkevannsområde, må oppbevaringen ha kapasitet på 100 % av potensiell lekkasje. Som regel er et kjemikalieskap eller et miljøskap med oppsamlingskar tilstrekkelig, men er du usikker kan du alltid kontakte oss for mer hjelp.

4. Sjekk om ulike kjemikalier kan lagres sammen

Sørg for at kjemikaliene du lagrer kan oppbevares sammen og ikke reagerer med hverandre. Finnes det en risiko for at de kan reagere med hverandre, bør de ikke oppbevares på samme hylle eller i samme skap. På denne måten reduserer du risikoen at kjemikaliene kommer i kontakt med hverandre ved eventuell lekkasje. For enkelte farlige kjemikalier er det lov- og forskriftsregulert hvordan de må oppbevares, så vær oppmerksom og sjekk hvilke regler som gjelder.

5. Trenger mitt kjemikalieskap ventilasjon?

Hvis kjemikaliene oppbevares i en åpen beholder, bør kjemikalieskapet alltid ha ventilasjon. Mange av våre kjemikalieskap fås med mekanisk ventilasjon, men vi har også modeller som er selvventilerende. Kontroller hva som gjelder for kjemikaliene du oppbevarer, slik at du får den riktige løsningen.

Skylta

6. Glem ikke å sette på skilt

Skilting er nødvendig hvis kjemikaliene du lagrer kan forårsake brann eller hvis en lekkasje kan være helseskadelig. Sjekk hvilken type advarselsskilt kjemikaliene du lagrer krever, slik at de som kommer i kontakt med stoffet er klare over risikoen.

 

Har du gått igjennom vår sjekkliste, men føler deg fortsatt usikker på hva som er riktig for deg og din bedrift, ikke nøl med å kontakte oss. Vi hjelper deg med å skape en bedre arbeidsplass!

 

;