Slik skaper du et trygt arbeidsmiljø på lageret

Med et stadig mer komplekst arbeidsmiljø på lageret samt høyere krav til sikkerheten, har det blitt viktigere for bedrifter å investere i et trygt arbeidsmiljø. Med riktige sikkerhetstiltak reduserer man risikoen for uhell samt øker sikkerheten på lageret og industriarbeidsplassene. Det å arbeide med sikkerheten på arbeidsplassen er ikke noe man kan løse ad hoc, det er en pågående arbeid man jobber langsiktig og kontinuerlig med. Norske arbeidsplasser og lagre er som regel sikre sammenlignet med mange andre land i Europa. Men det betyr ikke at man kan lene seg tilbake og tenke at jobben er gjort. På Gerdmans har vi alltid vært opptatte av å skape «Bedre Arbeidsplasser» og vi ønsker at våre kunder føler seg trygge på arbeidsplassen. Her deler vi noen tips på hvordan du kan forbedre sikkerheten på din arbeidsplass med hjelp av våre sikkerhetsprodukter.

Merking av risikosoner

På lager- og industriområder er det ofte nødvendig å merke risikoområder og utstyr med advarselsmarkering eller gulvmerking som markeringstape, merkespray eller advarselstape. Markering må være lett å tolke, selv for en person som ikke kjenner området eller risikoene som finnes der. Med markeringstape markerer du enkelt og raskt risikoområdene innendørs. For utendørs bruk kan du anvende merkespray som er et værsikkert alternativ. Merk kjøre-og gangveiene ordentlig, slik at det ikke er noen tvil om hvor de går uansett om man går til fots, kjører en truck eller en jekketralle. Tydelige og klare instruksjoner samt god merking øker sikkerheten på lageret og industriområder.

Sikkerhetsspeil og trafikkspeil gir deg oversikt

En godt gjennomtenkt gulvmarkering er det første skrittet mot et trygt arbeidsmiljø på lageret. Den neste utfordringen er at lager- og verkstedsutstyr ofte skaper blindsoner for kryssende trafikk, noe som kan føre til alvorlige ulykker. Ved hjelp av sikkerhets- og trafikkspeil kan man enkelt forebygge kollisjoner og ulykker. Det finnes mange forskjellige typer sikkerhetsspeil, så velg en modell og størrelse som møter akkurat dine behov. Med et vidvinkelspeil får du raskt oversikt over hva som kommer rundt hjørnet. I et kryss kan man med fordel bruke et 360 graders panoramaspeil, slik at man får innsyn i alle retninger. Trafikkspeil ved innkjørsel og utkjørsel bidrar til å ytterligere øke sikkerheten. Trafikkspeil finnes også i frost- og kondensfrie varianter. Mer informasjon om hvordan du øker sikkerheten på lageret for akkurat din bransje finner du også på Arbeidstilsynets hjemmeside.

Påkjørselsvern beskytter myke trafikanter

Det er spesielt viktig å ta hensyn til myke trafikanter på lageret. Med påkjørselsvern og betongklosser for avsperring skaper du et trygt miljø for personalet. Påkjørselsvern finnes i mange forskjellige modeller og er tilgjengelig for både innendørs- og utendørs bruk. Påkjørselsbeskyttelse brukes både til å veilede og beskytte fotgjengere mot påkjørsel, men påkjørselsvern er også en god måte å beskytte utstyr og kostbare maskiner på. Tenk også på å beskytte de myke trafikantene utendørs. Ved hjelp av betonggriser kan man enkelt lede den motoriserte trafikken bort fra sykkelstier og sykkelstativ.

Personlig verneutstyr

Det er viktig at arbeidsmiljøet på lageret er sikkert, men det er like viktig at du bruker riktig sikkerhetsutstyr. Personlig verneutstyr omfatter vernehjelmer, hørselvern, vernesko og annet utstyr som beskytter deg mot personskader. Ikke minst på et lager, der trucker og andre løftevogner beveger seg, er det nødvendig med vernesko med stålhette. Uten sikkerhetssko som er egnet nettopp for det konkrete arbeidsmiljøet, kan det virkelig gå galt. Bruk sko med stålhette for å beskytte føttene mot fallende gods. Hvis det er fare for at spisse gjenstander kan trenge inn gjennom skosålen, bør du velge sko med spikertrampbeskyttelse. I et støyfullt miljø er det krav om å bruke hørselsvern. Finn ut hvilke krav som stilles på arbeidsplassen din og sørg for at du bruker hørselsvern med riktige spesifikasjoner. Dette er bare noen eksempler på det personlige verneutstyret som finnes. Vurder de risikoene du og dine medarbeidere er utsatte for, og finn riktig verneutstyr som gir tilstrekkelig beskyttelse.

Sjekkliste for et sikkert arbeidsmiljø på lageret

Her er en liten sjekkliste du kan bruke i ditt arbeid for å gjøre arbeidsplassen mer sikker:

- Er varene på lageret plassert etter plukkfrekvens og vekt?

- Bruker man løfteutstyr ved arbeid med tunge løft?

- Kommer man helt inntil lagerhyllene med løftevogner?

- Finnes det nok jekketraller og annet løfteutstyr slik at ingen klatrer på lagerhyllene?

- Blir palle- og lagerreolene regelmessig sjekket, slik at man har kontroll over at de er intakte og ikke overbelastet?

- Er lagerhyllene korrekt merket med maksimalt belastning?

- Har krysningene på truckveier uforstyrret utsikt eller er de utstyrt med nødvendige sikkerhetsspeil?

- Er kjøreveien for truck korrekt merket og sikret med påkjørselsvern?

- Bruker truckførerne, og de som arbeider i nærheten av truckene, vernesko?

- Har dere forebygget risikosituasjoner ved kryssende/svingende trafikk med truck?

- Har de ansatte tilgang til og bruker vernebriller når de arbeider med truckbatteriet?

- Finnes det utstyr for øyeskylling samt er det rutiner for test og vedlikehold?

Divider

Arbeidet med sikkerhet er et kontinuerlig arbeid som krever en systematisk tilnærming. Resultatet er en tryggere arbeidsplass for deg og dine kolleger. Sammen skaper vi bedre arbeidsplasser!

;